รายละเอียดใบเสนอราคา

ตะกร้าสินค้ายังว่างอยู่

กลับไปช้อปสินค้าต่อ

เมื่อท่าน “ร้องขอใบเสนอราคา” เราจะทำการติดต่อพร้อมด้วยใบเสนอราคาฉบับสุดท้ายรวมถึงการกำหนดราคา  ทางเลือกการจัดส่งสินค้า  วิธีการชำระเงิน  ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร (ถ้ามี) สำหรับคำสั่งซื้อของท่าน. โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับราคาที่ลดลงเป็นพิเศษสำหรับคำสั่งซื้อที่มีปริมาณมากขึ้น  สำหรับอัตราการแปลงสกุลเงินของเรา  โปรดไปที่ www.xe.com.  สำหรับข้อมูลราคาและเงื่อนไขการใช้งาน  โปรดไปที่วิธีการสั่งซื้อ