All-In-One Solar LED Street & Villa Light

ราคาตามคำขอ

All-In-One Solar LED Street & Villa Light (20W / 30W / 45W / 60W) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 3000 รอบ (อายุประมาณ 8 ปี), ประสิทธิภาพสูง (ประสิทธิภาพในการเปลี่ยน PE ถึง 21%), พลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

SKU: HHS SPP SL-0001 Category:

Description

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานกับไฟ LED บนท้องถนน และ แสงไฟใน Villa w / กล้องที่คุณสมบัติระดับ HD ที่ได้รับการออกแบบโดยจากเยอรมัน

 • ประสิทธิภาพสูง (มีประสิทธิภาพในการแปลง PE ได้ถึง 21%) กับแผงโซล่าร์เซลล์ monocrystalline silicon
 • แบตเตอรี่ Lithium iron phosphate ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 3000 รอบ (อายุประมาณ 8 ปี)
 • มีตัวควบคุมพลังงานอัจฉริยะที่สามารถควบคุมเวลาในการใช้งานได้
 • มีตัวควบคุมการลดแสงและโหมดการควบคุมการประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ รวมถึงเซ็นเซอร์ PIR
 • ชาร์จ 6 ชั่วโมง = จะสามารถเก็บพลังแบ็ตเตอรี่ได้ 3 วัน ในวันที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง
 • มีให้เลือกหลายขนาด 15W / 20W / 30W / 45W

พบว่ามีใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อตรวจสอบแสงและความปลอดภัยจากระยะไกลผ่าน wifi และระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับพื้นที่ต่อไปนี้

 • สวนสาธารณะและที่อยู่อาศัย
 • Villa และที่อยู่อาศัยส่วนตัว
 • สถานสำหรับที่จอดรถ
 • ศูนย์การค้าและจัตุรัส
 • ถนนในเมืองถนนในท้องถิ่นและถนนในชนบท
 • โรงงานอุตสาหกรรมและถนนของโรงงาน

หมายเหตุ : อุปกรณ์ Stand alone ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพื่อใช้งานพลังงานไฟฟ้า

 

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “All-In-One Solar LED Street & Villa Light”

Your email address will not be published.